TirexTyre

Reklamační protokol


Datem přijetí reklamace je považován den doručení reklamovaného zboží s patřičnými doklady provozovateli. O výsledku reklamace budete informováni mailem nebo dopisem. Po ukončení reklamačního řízení máte možnost vyzvednout reklamované zboží v provozovně TTG SE po dobu 14-ti dnů, v případě nevyzvednutí bude zboží ekologicky zlikvidováno. V případě uznání reklamace je provozovatel povinnen doručit zboží k objednateli, event. se dohodnout na finančním vyrovnání.

Kontakty na reklamujícího KONCOVÉHO uživatele:

Kontakty na zástupce DEALERA, reklamujícího zboží:

Kód pneu Tirex Šířka Profil Disk Zátěž Rychlost Dezén Kompletní DOT Aktuální tlak Pozice pneu

Na pneumatiky opravované, užívané v rozporu s OTP daného vozidla nebo mechanicky poškozené se nevztahuje standardní záruka výrobce. Reklamace je považována za přijatou v okamžiku doručení kompletně vyplněného reklamačního protokolu včetně reklamované pneumatiky do TTG SE v Pavlově. Vyplnění dat ve žlutých polích je požadováno výrobci, proto prosíme o důsledné vyplnění zmíněných polí, zrychlí se tím délka reklamačního řízení. Ke každé zaslané reklamaci je nezbytné přiložit tento reklamační protokol kvůli její pozdější identifikaci, pokud se tak nestane, může dojít k prodloužení doby, nezbytné k řešení konkrétní reklamace. Pohledávky po splatnosti a podrobné expertízy výrobce mohou mít za následek prodloužení reklamačního řízení. Zasláním a vyplněním tohoto protokolu reklamující vyjadřuje souhlas se všemi podmínkami a okolnostmi, uvedenými na reklamačním protokolu, v reklamačním řádu i Všeobecných obchodních podmínkách společnosti TTG SE platných a účinných ke dni uzavření rámcové kupní smlouvy Souhlasíme s případným proříznutím pneumatiky za účelem určení či vyvrácení výrobní vady pneumatiky a nebudeme nárokovat náhradu v případě zamítnutí reklamace. Pokud není vyplněna ani jedna z možností v případě zamítnutí reklamace, souhlasíme s tím, že bude nevyzvednuté zboží po 14 dnech od zaslání vyjádření k reklamaci ekologicky zlikvidováno.


Značky: